News

En forsker ved Universitetet i Agder har utviklet et system som kan revolusjonere måten vi behandler og analyserer mye informasjon på. Forsker Ole-Christoffer Granmo har utviklet et system basert på kunstig intelligens. Dette systemet kan sortere og analysere store mengder informasjon på ulike språk i løpet av kort tid. – Maskinen kan lese tekst og forstå betydningen av den mye raskere enn et menneske, sier han.

– Kan revolusjonere behandling av informasjon

Kunstig intelligens kan være løsningen når menneskehjernen kommer til kort. Granmo mener dette systemet kan revolusjonere måten det jobbes på i dag når det gjelder behandling og analyse av mye informasjon. Han vil vise hvordan det fungerer, og begynner å taste på laptopen han har foran seg. Etter noen tastetrykk, slår han fast at presidentkandidatene Hillary Clinton og Donald Trump ligger omtrent likt når det gjelder negativ omtale på Twitter. Donald Trump har ifølge ham, fått mest positiv omtale. At informasjon kommer på ulike språk, skal ikke være noen hindring. Systemet kan ifølge Granmo lære språk og sjargonger på egen hånd, og så bli i stand til å tolke dette. – I dag kan systemet forstå og analysere tekst på for eksempel kinesisk, sier han.

Testes ut

Oppfinnelsen testes nå ut på sykehus, i sikkerhetsbransjen og i flere store bedrifter, blant annet matvarekjeder. Matvarekjeder kan for eksempel bruke systemet til å sortere tilbakemeldinger fra kunder. – Det kan blant annet brukes til å finne ut hvor mange som har klaget på råtten frukt, og hvilke butikker som har størst og minst problem med dette, sier systemutvikler i Anzyz Thecnologies, Håkon Langnes.

Se hele innslaget her

For NRK: Kari Løberg Skår Journalist, Hilde Skarvøy Gjestland Journalist, Håkon Eliassen Fotograf.

Anzyz featured in NRK News (in Norwegian )

Skaper maskiner som kan lese og forstå. (NRK 28.10.2016)

Back to news
© Copyright 2018. www.anzyz.com