News

- Det er ingen lett jobb å ha vilje og evne til å endre tjenestene våre ved å tenke nytt og inkludere nyskapning som del av arbeidet. Det krever mye av hele organisasjonen, sa Steinar Omnes ved sykehusets Idémottak, da han fortalte om innovasjonsprisen til styret i dag.

30 ideer har kommet til mottaket siden det ble startet i februar.

- Det er gledelig å se at så mange gode løsninger har kommet frem og blitt utviklet i Sørlandet sykehus, sa Omnes.

12 av ideene har vært nominert til årets tre priskategorier: Årets tjenesteinnovasjon, årets produktinnovasjon og årets innovasjonsoverføring.

Prisen for årets tjenesteinnovasjon gikk til prosjektleder Geir Thore Berge, rådgiver klinisk IKT, for ideen Konseptbasert søk for klinisk beslutningsstøtte. Målet er å øke pasientsikkerheten ved raskt å finne korrekt kritisk informasjon.

Tekst: Johanne Tunaal-Larsen, 14. desember 2017

Foto: https://sshf.no/om-oss/nyheter/kunstig-intelligens-gir-bedre-pasientsikkerhet

Innovation Prize! (in Norwegian)

Årets innovasjonspriser ble delt ut i dag. Prisvinnerne er nyskapende, fremtidsrettede og har hatt en bevisst gevinstrealisering, mener juryen. (14.12.2017)

Back to news
© Copyright 2018. www.anzyz.com