News

BERLIN (digi.no): Ingeborg Frøysnes, Chief Operating Officer i Anzyz, mener Norge trenger en nasjonal strategi for kunstig intelligens for å kunne samordne kunnskapen innen akademia og næringsliv. Dessuten bør Norden og Tyskland samarbeide mer for å utvikle kunstig intelligens.

– Jeg syns det er positivt at Norge som det eneste ikke-EU-medlemslandet har undertegnet en samarbeidsavtale om økt satsning på AI, sier hun til digi.no i etterkant av en paneldebatt på den nordiske teknologiuken i Berlin.

Frøysnes understreker at hun er for denne typen samordning på kunstig intelligens-feltet.

– Det er et absolutt fortrinn at EU og EØS harmoniserer reguleringen innenfor kunstig intelligens. Det vil gi Europa et fortrinn og bygger opp tillit sier hun.

Det norske selskapet Anzyz har spesialisert seg på å utvikle en algoritme som er hundre prosent selvlærende, uten behov for indeksering eller tagging. Algoritmer lærer seg selv det eksakte språket.

– Nå har den akkurat lært finsk som et nytt språk, men som algoritme kan den brukes til alt, forteller Frøysnes entusiastisk. Den kan også snakke norsk, noe som er relativt uvanlig for det som finnes av kunstig intelligens på markedet i dag.

Anzyz har likevel valgt å konsentrere bruken av algoritmen rundt helsefeltet og selskapet leverer i dag støtte til beslutningssystemer innen helsesektoren.

Enormt potensial

Selv ser Frøysnes et enormt potensial for utbredelsen av kunstig intelligens i Europa, men mener at Europa som helhet må komme mer på banen for å kunne møte den utviklingen som skjer innen kunstig intelligens i USA og Kina. For disse to landene leder nå an innen satsningen på kunstig intelligens. Spesielt Kina har en utfordring når det gjelder å ivareta personvernvernet.

– Jeg tror ikke vi skal undervurdere kundenes makt og deres rett til å velge de tjenestene de vil ha. Mange av de som ønsker å benytte seg av tjenester der kunstig intelligens brukes har amerikanske og europeiske verdier på personvernfeltet, kommenterer hun.

I norsk sammenheng mener Frøysnes at vi er veldig gode på kunstig intelligens innenfor akademia.

– Der ser jeg masse potensiale, men jeg skulle gjerne sett mer støtte til kommersialiseringen av norske AI-produkter, sier hun.

Konkret ønsker hun seg en norsk støtteordning til kunstig intelligens og tilgang på flere pilotprosjekter slik at teknologien kan testes ut. Frøysnes viser til at AI er såpass nytt i Norge at bruken av det trengs å konkretiseres gjennom caser.

– Min ambisjon er at norsk AI skal bli mer levedyktig, og da tror jeg det er viktig at offentlig sektor i større grad møter startupene som driver med dette, slik at offentlig sektor kan bli vist hva AI kan brukes til.

Datasett-utfordring

Størrelsen på tilgjengelige datasett har lenge vært en utfordring innen utviklingen av AI både i Europa og i Norge. Nå tar EU grep og lager en AI-plattform der de aktørene som ønsker det kan legge ut store datasett. Tanken er at dataene kan brukes til å lage bedre løsninger innen kunstig intelligens.

Kommersielle selskap oppfordres også nå til å dele mer data som ikke er kritiske av konkurransehensyn, slik at mer data kan bli tilgjengelig og at utviklingen innen kunstig intelligens kan gå raskere.

Selv om Norge har relativt små datasett sammenlignet med andre land, minner Ingeborg Frøysnes om at kvaliteten på de norske dataene er gode. Hun tar også til orde for at de nordiske landene og gjerne Tyskland i større grad bør samarbeide innenfor utviklingen av kunstig intelligens.

– Da trenger vi en større harmonisering av etiske og juridiske regler mellom disse landene, men hvis vi får det til vil Norden og Tyskland som region ha større makt til å utvikle AI. Jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor mye disse landene kan gjøre sammen, sier hun.

Fremover mener Frøysnes at hovedutfordringen for utviklingen av kunstig intelligens er å få tak i de rette menneskene til å implementere strategien her hjemme og å komme i kontakt med de rette investorene som forstår hva kunstig intelligens er.

Tekst og foto: Caroline M. Svendsen

Dato: 31.10.2018

Interview with Anzyz COO in Digi.no

Anzyz participated at the Nordic Tech Week in Berlin and our COO had a talk with Digi.no. You can read the interview (in Norwegian) below.

Back to news
© Copyright 2018. www.anzyz.com