Anzyz

Grimstad-teknologi verdsatt til 189 mill.

Det har tatt tid og kostet penger, men nå skal Anzyz Technologies være klar for vekst og lønnsomhet. En overtegnet kapitalutvidelse verdsetter selskapet til 189 millioner kroner.

GRIMSTAD: – Det er helt umulig ikke å bli begeistret for ideen og teknologien, sier Harald Furre. Det er et par år siden at han kunne føre et nytt punkt på sin mangslungne CV: styreleder i Anzyz Technologies AS i Grimstad, kunstig intelligens-selskap basert på UiA-professor Ole-Christoffer Granmos forskning. Anzyz-teknologien er selvlærende, kan analysere svære mengder tekst på et øyeblikk og finne fram til akkurat det brukeren jakter på, uavhengig av språk.

Oppstarten var i 2014. Og som så ofte med teknologiselskaper, har den blitt dyr: I perioden fra og med 2015 til og med 2021 har inntektene vært på totalt 15,9 millioner kroner, samlet underskudd på 24,3 mill.

– Det tar alltid tid å få nye ting i bruk. Men nå har vi fått inn kapital til den oppbemanningen vi trenger og har god gli, men selvsagt må vi begynne å tjene penger, kommenterer styreleder Furre.

Nå har selskapet 15 ansatte og fire-fem innleide konsulenter. Kontorene på UiAs Campus Grimstad er i ferd med å bli for små og snart inntas nye i Grimstad sentrum. Kapitalen Furre viser til, er kommet i to porsjoner: først 13 millioner kroner i februar/mars 2021, deretter 40 mill. sist vår.

– Målet sist var å få inn mellom 25 og 40 millioner kroner. Så tegnet det seg investorer for totalt 57 – 58 mill., men vi satte strek ved 40 millioner. Dermed endte tegningskursen på 16 kroner per aksje og operasjonen verdsatte Anzyz Technologies til 189 millioner kroner, opplyser administrerende direktør.

Da han begynte hos Anzyz for et års tid siden, kom han fra topplederstilling i Kongsberg Digital, en del av Kongsberg Gruppen.

– Jeg har opprinnelig bakgrunn fra olje og gass i Schlumberger, meddeler Hernes på rogalandsdialekt.

– Og ikke minst har han tung erfaring med kommersialisering, legger Furre til.

Begge er ellers opptatt av hvem som deltok i emisjonen.

– I tillegg til de som var eiere fra før, med Ole-Christoffer Granmo og Astri Arnesen som de største, kom kjente navn som Jakob Hatteland Holding AS samt familiene Stensrud og Hodne inn, sier Harald Furre.

Han nevner enda flere næringslivsnavn; et par av dem er Kaja Smith-Kielland Kjellesvik og Oddvar A. Fosse, som begge har gått inn i styret.

Anzyz-teknologien er blitt videreutviklet i tre retninger: mot juss, helse og etterforskning.

– Vi har tre av de fem største advokatfirmaene i Norge som kunder, deriblant det aller største, nemlig Schjødt. De har fortalt oss om et tilfelle hvor de var på jakt etter bevismateriale i en sak som handlet om hvorvidt en avtale var bindende eller ikke. Anzyz-programmet leste gjennom tusenvis av eposter på noen sekunder og fant den avgjørende «dolken» – beviset, gjengir Furre.

– Norsk helsearkiv er også kunde og bruker vår teknologi til å analysere store mengder pasientjournaler. Så langt har det vært i forbindelse med forskning på allergier og obduksjoner, sier Hernes.

Han legger til:

– At politiet har tatt i bruk etterforskningsdelen, har ført til en fellende dom. Så skisserer Harald Furre veien fram mot den forjettede lønnsomheten:

– Anzyz Technologies er et klassisk oppskalerings-case. Nå handler det om utvikling og salg – først i Norge, deretter gradvis i andre land.

Explore more